LÁZNĚ

FUCHSOVY LÁZNĚ CHÁTRAJÍ PŘES 20 LET

Znovu jsem stála před bílým torzem, pozorovala stavbu a její okolí, přivřela oči a představovala si, 
jak znovu ožívá. Prošla jsem temnou chodbou a spatřila prostor, který mě přinutil se zastavit a pozorovat.
Štíhlé sloupy táhnoucí se do výšky sklánějící se před dopadajícím světlem. 
Návštěvník je obklopen všudypřítomnou lehkostí.
Mlčky a s úsměvem jsem opouštěla toto místo, protože jsem věděla, že lázním se může vrátit život. 
Lázeňský objekt je jedinečný svou atmosférou, kterou mají obyvatelé v živé paměti. 
Budova bude očištěna od vrstev, které byly přistavěny později, zakonzervována a doplněna o vrstvu, 
která s sebou přináší novou funkci.

STRATEGIE ZÁCHRANY LÁZNÍ:

1. PR
2. DOČASNÁ FUNKCE - NAPŘÍKLAD GALERIE, KREATIVNÍ INKUBÁTOR
3. NALEZENÍ INVESTORA - OČISTĚNÍ, KONZERVACE, REKONSTRUKCE, NOVÁ VRSTVA

https://cs-cz.facebook.com/FUCHSOVY-L%C3%81ZN%C4%9A-1510930399155220/

https://zlin.idnes.cz/uherske-hradiste-mestske-lazne-od-bohuslava-fuchse-fxd-/zlin-zpravy.aspx?c=A150328_2151094_zlin-zpravy_ras
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11101313491-evropsky-architekt-bohuslav-fuchs/31529434003/

Projekt 
2015

Místo 
Uherské Hradiště

O Projektu

Lázně Bohuslava Fuchse v Uherském Hradišti. 
Městské lázně v Uherském Hradišti ve Dvořákově ulici navrhl v roce 1936 architekt Bohuslav Fuchs.
Budova byla v roce 2002 prohlášena za kulturní památku Ministerstvem kultury.
Areál se nachází v městské zástavbě. Tvoří jej horizontálně koncipovaná třípatrová budova
s přiznaným železobetonovým skeletem s režným výplňovým zdivem.
V suterénu byl umístěn hlavní vstup s pokladnou, šatnami, bazénem 4,5 x11,11 m o hloubce 0.8-1,5 m, 
menšími bazénky s horkou a studenou vodou, dvěma masážními stoly, sedací lázní, pitným pramenem, 
sprchami, lázní pro nohy, očistnými sprchami, finskou a parní saunou.
Druhé patro obsahovalo působivou galerii s otevřeným pohledem na klenutý strop a hlavní bazén. 
Nacházel se zde holič, manikúra a pedikúra, průchozí šatní skříňky, bufet a odpočívárna s výhledem na hlavní bazén. 
Ve třetím patře byla sluneční lázeň, tedy terasa, kde se návštěvníci v letních dnech mohli opalovat. 
Uvnitř bylo jedenáct van, devět sprch a dvě vany s léčebnou kůrou, kde ve 30.letech 20.století obyvatelé
města prováděli svoji očistu.
Lázně začaly nejvíce chátrat v okamžiku, kdy byl dokončen po roce 1990 tehdy nový, 
25 m krytý bazén v areálu koupaliště Uherského Hradiště.
Vykazovaly řadu technických a hygienických závad a jejich provoz byl zcela nerentabilní. 
Proto se město rozhodlo, že objekt prodá soukromému sektoru, který si s rekonstrukcí a novým využitím 
snad lépe poradí. 
Budova lázní, která patřila k oblíbeným místům odpočinku obyvatel Uherského Hradiště všech věkových
kategorií, je však v současné době uzavřena a její technický stav se neustále zhoršuje.

Památkou od : 21.3.2002

Číslo rejstříku : 51497/7-9022

Katastrální území : Uherské Hradiště

Ulice : Dvořákova 593

Katastrální území : Uherské Hradiště, parcela 325/2

Vlastnické právo: soukromý subjekt

Autor

Ing. arch. Lina Bellovičová